Intraverte

 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, maar die ontwikkeling raakt soms uit balans. Dan blijft een deel wat achter of is een deel wat verder vooruit. Dat uit zich op verschillende manieren. Het ene kind wordt snel boos, is gefrustreerd of teleurgesteld, terwijl een ander kind misschien juist verdrietig of angstig is. Ieder kind laat dit op zijn eigen manier zien: onrustig of juist stil en verlegen.

Kleine of grote verstoringen in de ontwikkeling uiten zich in: snel vallen, faalangst, niet met teleurstelling om kunnen gaan of met opmerkingen van anderen, zich onvoldoende in woorden kunnen uitdrukken, hooggevoeligheid, slechte prikkelverwerking, concentratieproblemen, slapeloosheid, eenzaam zijn.

Wij begeleiden kinderen met bovenstaande motorische en sociaal-emotionele hulpvragen door het inzetten van kinderoefentherapie en psychomotorische therapie. Grote en kleine kinderen, grote en kleine hulpvragen. Alle kinderen kunnen bij Intraverte terecht. Tijdens de kinderoefentherapie oefenen zij hun motoriek, zodat ze beter gaan bewegen en weer vertrouwen krijgen. Daarna helpen we hen zich bewust te worden van wat ze leren. Daar groeit hun assertiviteit en zelfbewustheid van, zodat ze zich met meer vertrouwen gaan bewegen in hun dagelijks leven.

Bekijk hulpvragen waar u voorbeelden vindt van waarmee kinderen en ouders bij ons komen. Als uw vraag hier niet tussen staat, wil dat niet zeggen dat wij niet kunnen helpen. Bel gerust en leg uw vragen voor. Als wij u niet kunnen helpen, kunnen wij u in ieder geval de weg naar de juiste begeleiding wijzen.